Abonare newsletter

Aboneaza-te la Newsletter pentru a fi la curent cu cele mai noi oferte si evenimente.
Email address
Secure and Spam free...

Informare privind prelucrarea
datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Regulamentului General de Protecția Datelor (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. TIME4EVENTS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră prin completarea urmatoarelor campuri din formularul on-line: nume complet (nume şi penume), companie (societatea la care sunteţi angajat), funcţie, adresa e-mail, număr telefon.

Scopul colectării datelor este: furnizare de servicii, reclamă, marketing, publicitate si statistică.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. TIME4EVENTS direct, în calitate de operator.

Conform Regulamentului General de Protecția Datelor (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@time4events.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru www.time4events.ro și vă vom anunța.

Data ultimei actualizări: mai 2018

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când utilizați serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

Cine suntem

SC TIME4EVENTS SRL este o societate care se ocupă cu organizarea de evenimente. În această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • noi/al nostru” înseamnă SC TIME4EVENTS SRL.;
 • terță parte” înseamnă altcineva decât noi sau dvs.;

Sediul nostru social este situat la adresa Str. Crinilor nr.17, Pașcani, Jud. Iași, România. Suntem înregistrați în Romania sub nr. J22/698/2013 cu numele SC TIME4EVENTS SRL

Ne puteți contacta prin email: office@time4events.ro sau folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru www.time4events.ro.

Principiile noastre

SC TIME4EVENTS SRL și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Elementele de bază

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dumneavoastră.

SC TIME4EVENTS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor:

 1. Executarea sau încheierea contractului cu dumneavoastră și pentru a da curs solicitărilor dumneavoastră.
 2. Interesele comerciale legitime ale SC TIME4EVENTS SRL, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și a serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dumneavoastră, evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări.
 3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele contractuale).
 4. Consimțământul pe care îl acordați atunci când SC TIME4EVENTS SRL nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Vă înregistrați pentru un anumit serviciu;
 • Vă abonați la newsletter;
 • Ne contactați prin diverse canale (de exemplu prin chat), sau ne solicitați informații în legătură cu un serviciu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru
 • Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt publice;

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dumneavoastră) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dumneavoastră pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.time4events.ro.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciului nostru

 • Pentru prelucrarea serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi.

Facturare și relații cu clienții

 • Pentru a vă factura pentru utilizarea serviciilor noastre.
 • Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
 • Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu serviciile noastre.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim

Îmbunătățiri și inovații privind serviciile noastre

 • Colectăm informații anonime, fără elemente de identificare sau agregate în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea dumneavoastră.

3. Marketing și individualizarea serviciilor pe care vi le oferim

Marketing

 • În calitate de client al nostru, dacă v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent în general cu privire la noile produse și servicii, vă vom trimite newslettere informative, vă vom invita să participați la evenimentele tematice sau la cursurile autorizate sau vă vom informa cu privire la oferte și promoții.
 • Puteți controla permisiunile dumneavoastră de marketing și datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în orice moment vizitând site-ul nostru www.time4events.ro sau contactându-ne prin email la office@time4events.ro

Publicitate online

 • Pentru a vă transmite o publicitate relevantă pentru dumneavoastră, veți vedea, de asemenea, publicitate țintită online în baza utilizării cookie-urilor. Aceasta este cunoscută sub denumirea de publicitate pe bază de interese. Poate fi făcută pe site-ul www.time4events.ro, pe site-uri ale altor organizații, precum și alte canale media online, cum ar fi site-uri de rețele sociale. De asemenea, putem combina date colectate prin intermediul cookie-urilor cu alte date pe care le-am colectat. Dacă nu doriți prelucrarea niciunor informații prin utilizarea cookie-urilor, verificați secțiunea noastră Cookie-uri de pe site-ul www.time4events.ro. Aceasta explică modul de a controla și de a opta pentru a nu accepta cookie-uri.
 • Amintiți-vă că a opta pentru renunțarea la publicitatea pe bază de interese nu va opri afișarea reclamelor – dar acestea nu vor mai fi individualizate în funcție de interesele dumneavoastră.

Cookies

Un „cookie” este un fişier de dimensiuni mici, stocat pe dispozitivul dumneavoastră cu care accesaţi acest web site. Cookies permit site-ului să se adapteze în funcţie de necesităţile dumneavoastră, colectând informaţii legate de preferinţele dumneavoastră.

Folosim cookie în scopuri statistice şi pentru monitorizarea traficului, astfel încât să adaptăm serviciile online la cerinţele utilizatorilor.

În niciun caz, cookies nu ne pot da acces la dispozitivul dumneavoastră sau la informaţii despre dumneavoastră, altele decât cele pe care aţi consimţit să ni le acordaţi.

În principiu, browserele acceptă în mod automat utilizarea cookies, însă dumneavoastră puteţi opri această funcţie din preferinţele browserului. În acest caz, experienţa dumneavoastră pe acest web site poate fi limitată.

Managementul fraudelor și aplicarea legii

 • Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri.
 • De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dumneavoastră pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților, Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.

Fuziuni și achiziții

Dacă trecem printr-o procedură de reorganizare sau de vânzare către o altă organizație, vom comunica informațiile dumneavoastră către acea organizație.

Terțele părți cu care lucrăm

Dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceștia pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, nu îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal decât în legătură cu prestarea serviciilor lor.

Colectăm și combinăm informații în scopul de a monitoriza utilizarea de către dumneavoastră a produselor și serviciilor, precum și utilizarea acestora de către ceilalți clienți ai noștri, precum și pentru a ne ajuta să îmbunătățim calitatea serviciilor oferite. Furnizăm aceste informații unor terțe părți (de exemplu, furnizorilor de conținut și agențiilor de publicitate), dar nicio astfel de raportare către o terță parte nu va include informații ce pot identifica un client individual.

Durata de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom stoca informațiile dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele dumneavoastră pe perioada existenței unui contract între dumneavoastră și S.C. TIME4EVENTS SRL.

Drepturile dumneavoastră

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dumneavoastră, dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dumneavoastră trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, ne puteți trimite o sesizare prin email: office@time4events.ro

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către SC TIME4EVENTS SRL a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:

Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing din partea SC TIME4EVENTS SRL privind serviciile noastre și/sau ale partenerilor noștri, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing.

Există diverse metode de a renunța la primirea mesajelor de marketing:

 • Contactați-ne prin email: office@time4events.ro
 • Faceți clic pe link-ul Unsubscribe de la sfârșitul unui e-mail sau text de marketing pentru a vă dezabona;
 • Trimiteți un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru www.time4events.ro.

Pentru administrarea cookie-urilor și o mai bună înțelegere a ceea ce sunt acestea:

Doriți să dezactivați un cookie sau să înțelegeți mai multe cu privire la natura acestora? Consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.time4events.ro pentru detalii complete în acest sens.

Cum să înaintați o plângere

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dumneavoastră sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru, www.time4events.ro. Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal– datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro.

Dreptul de ștergere

S.C. TIME4EVENTS SRL urmărește să prelucreze și să păstreze datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem.

Abonare newsletter

Aboneaza-te la Newsletter pentru a fi la curent cu cele mai noi oferte si evenimente.
Email address
Secure and Spam free...